Mes siekiame

 • Analizuoti, vertinti, prognozuoti bei įgyvendinti klientų poreikius statybos bei renovacijos darbams;
 • Nuolat gerinti darbo aplinką, užtikrinti įmonės darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
 • Naudoti sertifikuotas, mažiau aplinkai ir žmogui kenksmingas statybos medžiagas bei technologijas;
 • Siekti išlaikyti verslo partnerių ir klientų pasitikėjimą;
 • Įmonės veikloje, kiek įmanoma, naudoti naujausias, pažangias informacines ir kitas technologijas bei techniką;
 • Planuodami ir vykdami veiklą, įtraukiame darbuotojus, rangovus, tiekėjus, darbo vietos lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatiname nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimą, taršos prevenciją bei siekiame vadybos sistemos rezultatyvumo.
 • Nuolat vykdyti profesinės rizikos vertinimą, valdymą ir nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, šalindami pavojus visoms darbo vietoms, skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, įrengdami darbo vietas, sudarydami saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams ir lankytojams, parinkdami saugias darbo bei apsaugos priemones kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams.
 • Gerinti organizacijos veiklos rodiklius nuolatos analizuojant suinteresuotų šalių esamus bei būsimus poreikius ir siekiant šių poreikių patenkinimo.
 • skirti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų įgyvendinimui reikalingus išteklius, suteikti galimybę darbuotojams ir, jeigu yra, jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti.

Mes užtikriname

 • Nuolat prižiūrėti ir gerinti, tobulinti integruotos vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartų reikalavimų veikimą;
 • Sistemingai ugdyti darbuotojų kompetenciją;
 • Įmonės veiklai taikomų teisinių norminių reikalavimų vykdymą;
 • Periodinį tikslų, rizikų ir galimybių peržiūrėjimą, gerinimą.